ЕЛЕКТРОНЕН МОДЕЛ ЗА СЪПОСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ И СЛОВЕНСКИ ЕЗИК НА ДИАЛЕКТНО РАВНИЩЕ

ДНТС/Словения 01/3, 28 ноември 2011 г.

Галерия